Kino Len przy Centrum Kultury w Żyrardowie

Plac Jana Pawła II nr 3,
96-300 Żyrardów

tel. 0 46 855 30 54
kinolen@kinolen.pl