Cennik biletów w Kinie Len obowiązujący od 1 stycznia 2017 roku:

Rodzaj biletuCena biletu [zł](brutto)
Bilet normalny25.00
Bilet ulgowy20.00
Bilet specjalny17.50
Bilet dla seniora, posiadacza Karty Seniora 65+10.00
Bilet dla dziecka, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ (Gmina Żyrardów, Jaktorów, Radziejowice)10.00
Bilet dla rodzica, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ (Gmina Żyrardów, Jaktorów, Radziejowice)12.50
Bilet dla dziecka, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ (Gmina Baranów)16.00
Bilet dla rodzica, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ (Gmina Baranów)20.00

Cennik okularów w Kinie Len:

Rodzaj okularówCena [zł](brutto)
Okulary dla dorosłych5.00
Okulary dla dzieci4.00

Okulary można nabyć tylko i wyłącznie bezpośrednio w kasie. Zakupione okulary nie podlegają zwrotowi.

Dla kogo są zniżki?

 1. Bilet ulgowy – do zakupu biletu uprawnione są następujące osoby:
  1. Uczniowie, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną legitymację uczniowską,
  2. Studenci do 26-go roku życia, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną legitymację studencką,
  3. Renciści, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną legitymację rencisty,
  4. Emeryci, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną legitymację emeryta,
 2. Bilet specjalny – do zakupu biletu uprawnione są następujące osoby:
  1. Osoby niepełnosprawne, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważne orzeczenie lekarskie,
  2. Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy zostaną wskazani przez osobę niepełnosprawną (jednej osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć jeden opiekun),
  3. Członkowie i opiekunowie grup zorganizowanych, kiedy grupa liczy przynajmniej 10 osób,
  4. Dzieci do 3-go roku życia, kiedy zajmują własne miejsce na sali,
  5. Dawcy krwi, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną legitymację Honorowego Dawcy Krwi (czas ostatniego oddania nie może przekraczać 6-ciu miesięcy) lub Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.
  6. Wszystkie osoby, które zakupią bilet na seans oznaczony hasłem „Seans promocyjny” lub „Poranek dla dzieci”.
 3. Bilet dla seniora, posiadacza Karty Seniora 65+ – do zakupu biletu uprawnione są osoby, które posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną Kartę Seniora 65+ wydaną w Urzędzie Miasta Żyrardowa.
 4. Bilet dla dziecka, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ (Gmina Żyrardów, Jaktorów, Radziejowice)
  - do zakupu biletu uprawnione są dzieci rodzin wielodzietnych, które posiadają i okażą w momencie zakupu oraz kontroli biletów ważną Kartę Dużej Rodziny 3+ wydaną w Urzędzie Miasta Żyrardowa, Urzędzie Gminy Jaktorów, Urzędzie Gminy Radziejowice.
 5. Bilet dla rodzica, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ (Gmina Żyrardów, Jaktorów, Radziejowice)
  – do zakupu biletu uprawnieni są rodzice rodzin wielodzietnych, którzy posiadają i okażą w momencie zakupu oraz kontroli biletów ważną Kartę Dużej Rodziny 3+ wydaną w Urzędzie Miasta Żyrardowa, Urzędzie Gminy Jaktorów, Urzędzie Gminy Radziejowice.
 6. Bilet dla dziecka, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ (Gmina Baranów)
  - do zakupu biletu uprawnione są dzieci rodzin wielodzietnych, które posiadają i okażą w momencie zakupu oraz kontroli biletów ważną Kartę Dużej Rodziny 3+ wydaną w Urzędzie Gminy Baranów.
 7. Bilet dla rodzica, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ (Gmina Baranów)
  – do zakupu biletu uprawnieni są rodzice rodzin wielodzietnych, którzy posiadają i okażą w momencie zakupu oraz kontroli biletów ważną Kartę Dużej Rodziny 3+ wydaną w Urzędzie Gminy Baranów.
 8. Zniżki na bilety nie łączą się.