Cennik biletów w Kinie Len obowiązujący od 1 stycznia 2017 roku:

Rodzaj biletuCena biletu [zł](brutto)
Bilet normalny*16.00
Bilet ulgowy*14.00
Bilet specjalny*12.00
Bilet dla seniora, posiadacza Karty Seniora 65+7.00
Bilet dla dziecka, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+7.00
Bilet dla rodzica, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+8.00

*dostępny online

Cennik okularów w Kinie Len:

RodzajCena biletu [zł](brutto)
Duże4.00
Małe3.00

Okulary można nabyć tylko i wyłącznie bezpośrednio w kasie. Zakupione okulary nie podlegają zwrotowi.

Dla kogo są zniżki?

 1. Bilet ulgowy – do zakupu biletu uprawnione są następujące osoby:
 • Uczniowie, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną legitymację uczniowską,
 • Studenci do 26-go roku życia, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną legitymację studencką,
 • Renciści, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną legitymację rencisty,
 • Emeryci, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną legitymację emeryta,
 1. Bilet specjalny – do zakupu biletu uprawnione są następujące osoby:
 • Osoby niepełnosprawne, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważne orzeczenie lekarskie,
 • Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy zostaną wskazani przez osobę niepełnosprawną (jednej osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć jeden opiekun),
 • Członkowie i opiekunowie grup zorganizowanych, kiedy grupa liczy przynajmniej 15 osób,
 • Dzieci do 3-go roku życia, kiedy zajmują własne miejsce na sali,
 • Dawcy krwi, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną legitymację Honorowego Dawcy Krwi (czas ostatniego oddania nie może przekraczać 6-ciu miesięcy) lub Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.
 • Wszystkie osoby, które zakupią bilet na seans oznaczony hasłem „Seans promocyjny” lub „Poranek dla dzieci”.
 1. Bilet dla seniora, posiadacza Karty Seniora 65+ – do zakupu biletu uprawnione są osoby, które posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną Kartę Seniora 65+ wydaną w Urzędzie Miasta Żyrardowa.
 1. Bilet dla dziecka, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ - do zakupu biletu uprawnione są dzieci rodzin wielodzietnych, które posiadają i okażą w momencie zakupu oraz kontroli biletów ważną Kartę Dużej Rodziny 3+ wydaną w Urzędzie Miasta Żyrardowa, Urzędzie Gminy Jaktorów lub Urzędzie Gminy Baranów.
 1. Bilet dla rodzica, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ – do zakupu biletu uprawnieni są rodzice rodzin wielodzietnych, którzy posiadają i okażą w momencie zakupu oraz kontroli biletów ważną Kartę Dużej Rodziny 3+ wydaną w Urzędzie Miasta Żyrardowa, Urzędzie Gminy Jaktorów lub Urzędzie Gminy Baranów.