Cennik biletów w Kinie Len obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku:

Rodzaj biletuCena biletu [zł](brutto)Bilet normalny25.00Bilet ulgowy20.00Bilet specjalny17.50Bilet dla seniora, posiadacza Karty Seniora 65+10.00Bilet dla dziecka, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ (Gmina Żyrardów, Jaktorów, Radziejowice)10.00Bilet dla rodzica, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ (Gmina Żyrardów, Jaktorów, Radziejowice)12.50Bilet dla dziecka, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ (Gmina Baranów)16.00Bilet dla rodzica, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ (Gmina Baranów)20.00

Cennik okularów w Kinie Len:

Rodzaj okularów 3D Cena [zł](brutto)4.00

Okulary można nabyć tylko i wyłącznie bezpośrednio w kasie. Zakupione okulary nie podlegają zwrotowi.

Dla kogo są zniżki?

Bilet ulgowy – do zakupu biletu uprawnione są następujące osoby:Uczniowie, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną legitymację uczniowską,Studenci do 26-go roku życia, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną legitymację studencką,Renciści, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną legitymację rencisty,Emeryci, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną legitymację emeryta,Bilet specjalny – do zakupu biletu uprawnione są następujące osoby:Osoby niepełnosprawne, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważne orzeczenie lekarskie,Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy zostaną wskazani przez osobę niepełnosprawną (jednej osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć jeden opiekun),Członkowie i opiekunowie grup zorganizowanych, kiedy grupa liczy przynajmniej 10 osób,Dzieci do 3-go roku życia, kiedy zajmują własne miejsce na sali,Dawcy krwi, którzy posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną legitymację Honorowego Dawcy Krwi (czas ostatniego oddania nie może przekraczać 6-ciu miesięcy) lub Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.Wszystkie osoby, które zakupią bilet na seans oznaczony hasłem „Seans promocyjny” lub „Poranek dla dzieci”.Bilet dla seniora, posiadacza Karty Seniora 65+ – do zakupu biletu uprawnione są osoby, które posiadają i okażą w momencie kontroli biletów ważną Kartę Seniora 65+ wydaną w Urzędzie Miasta Żyrardowa.Bilet dla dziecka, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ (Gmina Żyrardów, Jaktorów, Radziejowice)- do zakupu biletu uprawnione są dzieci rodzin wielodzietnych, które posiadają i okażą w momencie zakupu oraz kontroli biletów ważną Kartę Dużej Rodziny 3+ wydaną w Urzędzie Miasta Żyrardowa, Urzędzie Gminy Jaktorów, Urzędzie Gminy Radziejowice.Bilet dla rodzica, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ (Gmina Żyrardów, Jaktorów, Radziejowice)– do zakupu biletu uprawnieni są rodzice rodzin wielodzietnych, którzy posiadają i okażą w momencie zakupu oraz kontroli biletów ważną Kartę Dużej Rodziny 3+ wydaną w Urzędzie Miasta Żyrardowa, Urzędzie Gminy Jaktorów, Urzędzie Gminy Radziejowice.Bilet dla dziecka, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ (Gmina Baranów)- do zakupu biletu uprawnione są dzieci rodzin wielodzietnych, które posiadają i okażą w momencie zakupu oraz kontroli biletów ważną Kartę Dużej Rodziny 3+ wydaną w Urzędzie Gminy Baranów.Bilet dla rodzica, posiadacza Karty Dużej Rodziny 3+ (Gmina Baranów)– do zakupu biletu uprawnieni są rodzice rodzin wielodzietnych, którzy posiadają i okażą w momencie zakupu oraz kontroli biletów ważną Kartę Dużej Rodziny 3+ wydaną w Urzędzie Gminy Baranów.Zniżki na bilety nie łączą się.